Σάββατο 17 Μαρτίου 2018

Τα ξηρά δαμάσκηνα αυξάνουν τον κορεσμό και μειώνουν την πρόσληψη θερμίδων

Τα ξηρά δαμάσκηνα Επιστημονική έρευνα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Μονάδα Ανθρώπινης  Διατροφής, ανακοινώνει σημαντικά διατροφικά στοιχεία, σχετικά με την κατανάλωση μικρών γευμάτων (σνακ) που περιλαμβάνουν ξηρά δαμάσκηνα.
Την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου συνέθεσαν ο Δρ. Αντώνης Ζαμπέλας, PhD, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανθρώπινης Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος είχε την επιστημονική επιμέλεια της μελέτης, ο κλινικός διαιτολόγος-διατροφολόγος Πωλ Φαρατζιάν MSc, βασικός ερευνητής και η κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος Μαρία Κατσαγάννη MSc, η οποία συμμετείχε ενεργά στην εκτέλεση της έρευνας.


 Η Ομάδα εστίασε στη βραχυπρόθεσμη επίδραση της κατανάλωσης μικρογεύματος με ξηρά δαμάσκηνα, στην ενεργειακή πρόσληψη ατόμων με φυσιολογικό βάρος.

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να εξεταστεί η υπόθεση ότι ένα πρόγευμα που περιλαμβάνει ξηρά δαμάσκηνα και καταναλώνεται ως σνακ πριν από ένα κύριο γεύμα μπορεί, σε σύγκριση με ένα ισοθερμιδικό και ίσου βάρους πρόγευμα με προϊόντα ψωμιού:
α) να έχει εντονότερη βραχυπρόθεσμη επίδραση στο αίσθημα κορεσμού, όταν αυτό μετράται ως η επακόλουθη ad libitum κατανάλωση γεύματος,
β) να προκαλέσει μεγαλύτερο κορεσμό, όπως αυτός υπολογίζεται μέσω οπτικών αναλογικών κλιμάκων (VAS- Visual Analogue Scales) και
γ) να μειώσει την όρεξη για επιδόρπιο που προσφέρεται μετά από ένα γεύμα.
Σε αυτή την τυχαιοποιημένη διασταυρούμενη μελέτη, συμμετείχαν 45 υγιή άτομα φυσιολογικού βάρους, τα οποία ακολούθησαν και τα δύο πρωτόκολλα σίτισης. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων απέδειξε ότι όταν τα άτομα κατανάλωσαν το πρόγευμα που περιλάμβανε ξηρά δαμάσκηνα, κατανάλωσαν μικρότερη ποσότητα επιδορπίου και είχαν συνολικά χαμηλότερη πρόσληψη ενέργειας (θερμίδων) όταν συνυπολογίζονται οι θερμίδες από το κύριο γεύμα και το επιδόρπιο. Επιπρόσθετα, φάνηκε ότι η αίσθηση πείνας, η επιθυμία και η πρόθεση για κατανάλωση τροφής, όπως υπολογίσθηκε με τη χρήση VAS (Visual Analogue Scales), ήταν χαμηλότερη σε όλο το χρονικό διάστημα μεταξύ του σνακ και του κύριου γεύματος, ενώ αντίθετα το αίσθημα του κορεσμού ήταν υψηλότερο.

Βασιζόμενοι στα παραπάνω αποτελέσματα, η Ερευνητική Ομάδα κατέληξε ότι:
  • * όταν οι εθελοντές κατανάλωσαν το πρόγευμα που περιελάμβανε τα ξηρά δαμάσκηνα, κατανάλωσαν μικρότερη ποσότητα επιδορπίου και είχαν συνολικά χαμηλότερη πρόσληψη ενέργειας συνυπολογίζοντας τις θερμίδες από το κύριο γεύμα και το επιδόρπιο.
  • * όταν οι εθελοντές κατανάλωσαν το πρόγευμα που περιελάμβανε τα ξηρά δαμάσκηνα το αίσθημα πείνας καθώς και η επιθυμία και το κίνητρο για την κατανάλωση τροφής, όπως εκτιμήθηκαν με  τη χρήση οπτικών αναλογικών κλιμάκων, ήταν χαμηλότερα σε όλες τις χρονικές στιγμές μεταξύ του μικρογεύματος και του κυρίου γεύματος.
  • * δεδομένου ότι η περιεκτικότητα των δύο διαφορετικών μικρογευμάτων σε μακροθρεπτικά συστατικά ήταν παρόμοια, η ικανότητα των ξηρών δαμάσκηνων να προκαλούν κορεσμό οφείλεται πιθανότητα στην συγκριτικά υψηλότερη περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες.
  • * συμπερασματικά, η ταυτοποίηση γευματικών συνηθειών αλλά και τροφίμων που μπορούν να προάγουν τον κορεσμό χωρίς να αυξάνουν σημαντικά τη συνολική ενεργειακή πρόσληψη, αναγνωρίζεται ως πολύ σημαντική. Η προσθήκη ξηρών δαμάσκηνων σε ένα μικρογεύμα (σνακ) φαίνεται πως μπορεί αφ’ ενός να παρέχει στον οργανισμό πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, αφ’ ετέρου να προάγει σημαντικά το αίσθημα κορεσμού.
Η Έρευνα αυτή χρηματοδοτήθηκε πλήρως από το Σύνδεσμο Ξηρών Δαμάσκηνων Καλιφόρνιας και δημοσιεύθηκε στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό ‘’Eating Behaviors’’*.
Ο Πίνακας παρουσιάζει την ενεργειακή πρόσληψη και την πρόσληψη μακροθρεπτικών συστατικών, μετά την κατανάλωση των δύο διαφορετικών προγευμάτων (σνακ)

“Προϊόν Ψωμιού”
“Δαμάσκηνα”
p-value
Συνολική θερμιδική πρόσληψη μετά το γεύμα και το επιδόρπιο(Kcal)
971± 249
910 ± 233
0.010
Κατανάλωση γλυκού μετά το κυρίως γεύμα (γρ.)
52.1 ± 16.4
47.8 ± 20.3
0.040
Κατανάλωση νερού (ποτήρια)
2.5 ± 1.5
2.9 ± 1.5
0.040
Θερμιδική πρόσληψη (Kcal) 24ώρες μετά το μεσημεριανό γεύμα
1450 ± 524
1350 ± 386
0.210
*[Farajian P, Katsagani M, Zampelas A. Short-term effects of a snack including dried prunes on energy intake and satiety in normal-weight individuals. Eat.Behav. 2010. 11: 201-3]
Λίγα Λόγια για το Σύνδεσμο Ξηρών Δαμάσκηνων Καλιφόρνιας (California Dried Plum Board-CDPB)
Ο CDPB αντιπροσωπεύει 800 καλλιεργητές και 21 συσκευαστές ξηρών δαμάσκηνων και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίμων. Το ξηρό δαμάσκηνο, αναπόσπαστο κομμάτι της πλούσιας ιστορίας της Καλιφόρνια, συνεχίζει να αποτελεί βασικό παράγοντα οικονομικού πλούτου της περιοχής. Η Καλιφόρνια παράγει το 99% της συνολικής παραγωγής ξηρών δαμάσκηνων των Η.Π.Α. και το 60% της παγκόσμιας παραγωγής ξηρών δαμάσκηνων, που είναι ως σνακ υγιεινά και εύπεπτα, ιδανικά για τους απαιτητικούς ρυθμούς της σύγχρονης καθημερινότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.californiadriedplums.org και www.tummywise.com
TANEAonline

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blog Widget by LinkWithin