Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014

Αποσαφήνιση των κανόνων που διέπουν την αναγραφή της ΓΤ γύρης στην ετικέτα του μελιού

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη τους προτεινόμενους κανόνες για το μέλι, σύμφωνα με τους οποίους η γύρη αποτελεί φυσικό στοιχείο της σύνθεσης του μελιού και όχι συστατικό του. Αυτό σημαίνει ότι η γενετικώς τροποποιημένη (ΓΤ) γύρη θα αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος μόνο εάν αποτελεί πάνω από το 0.9% του μελιού.

«Το ερώτημα σχετικά με το αν η γύρη αποτελεί συστατικό ή φυσικό στοιχείο της σύνθεσης του μελιού έχει προκύψει λόγω των διαφορετικών συνεπειών που έχουν οι δύο επιλογές ως προς τη σήμανση του προϊόντος. Εάν η γύρη συνεχίσει να θεωρείται "φυσικό στοιχείο", η παρουσία γενετικώς τροποποιημένης γύρης δεν χρειάζεται να αναγράφεται στη συσκευασία.
Αυτό ισχύει επειδή, σύμφωνα με τον κανονισμό που διέπει τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα, το γενετικώς τροποποιημένο περιεχόμενο θα πρέπει να επισημαίνεται στην αντίστοιχη ετικέτα μόνο εάν αποτελεί πάνω από το 0,9 % του συνολικού προϊόντος. Εφόσον η γύρη αποτελεί περίπου το 0,5% οποιασδήποτε ποσότητας μελιού, είναι απίθανο να υπερβεί ποτέ το όριο του 0,9%», είπε η εισηγήτρια JulieGirling (ΕΣΜ, Ηνωμένο Βασίλειο). Η έκθεσή της εγκρίθηκε με 430 ψήφους υπέρ, 224 κατά και 19 αποχές.

Η ολομέλεια του Κοινοβουλίου απέρριψε την πρόταση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Περιβάλλοντος να θεωρείται η γύρη συστατικό και όχι φυσικό στοιχείο της σύνθεσηςτου μελιού, διαφωνώντας έτσι με σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ το 2011.

Αναγραφή στην ετικέτα μόνο αν η ΓΤ γύρη αποτελεί πάνω από το 0,9% του μελιού

Εφόσον η γύρη προσδιορίζεται ως φυσικό στοιχείο της σύνθεσης του μελιού, θα εξακολουθήσει, επομένως, να εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί πρέπει να αναφέρονται στη συσκευασία μόνο εάν υπάρχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 0,9% του συνολικού μελιού (και όχι της γύρης).

Ανάγκη για νομική σαφήνεια

Η ισχύουσα νομοθεσία δεν αναφέρει ρητά το αν η γύρη αποτελεί ή όχι συστατικό του μελιού. Το Δικαστήριο της ΕΕ επιχείρησε να αποσαφηνίσει το σημείο αυτό σε σχετική απόφαση που εξέδωσε το Σεπτέμβριο του 2011, σύμφωνα με την οποία η γύρη ορίζεται ως «συστατικό» του μελιού και, ως εκ τούτου, θα πρέπει οι παραγωγοί να την συγκαταλέγουν στα συστατικά που περιλαμβάνει η ετικέτα κάθε προϊόντος. Ωστόσο, στους κανόνες που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενέκριναν την Τετάρτη οι ευρωβουλευτές, η γύρη ορίζεται ως φυσικό στοιχείο της σύνθεσης του μελιού, όχι ως συστατικό.

Επόμενα βήματα

Η εισηγήτρια έλαβε εντολή από την ολομέλεια να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση.
europarl.europa.eu
15/1/14

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blog Widget by LinkWithin